fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Transport en logistiek

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Duurzame inzetbaarheid Transport en logistiek

Vitaliteit binnen de transport en logistiek

Binnen de transport en logistieke sector komt er veel op jou als werkgever af. Niet alleen een mogelijke kilometerheffing, de concurrentie met oost-Europa en de overgang naar elektrisch rijden houden je bezig, ook een dreigend personeelstekort en de bijkomende gezondheidsrisico’s vragen om een andere blik naar en omgang met jouw medewerkers. Daar helpen wij je graag bij.

man in bubble jacket holding tablet computer 4484078 768x512 - Transport en logistiek

Uitdagingen transport en logistiek

Personeelstekort

De arbeidsmarkt is misschien wel de grootste uitdaging voor de logistieke sector vandaag de dag. De uitstroom van medewerkers in transport & logistiek is hoger dan de instroom waardoor de sector te kampen heeft met een schreeuwend personeelstekort. Resultaat is dat huidige medewerkers gedwongen worden langdurig in hetzelfde vak te blijven zitten. De combinatie van vergrijzing van jouw werknemersbestand en een groot personeelstekort is dat reden om zuinig te zijn op jouw werknemers.

Psychische belasting

Psychische belasting kan leiden tot psychische en fysieke klachten en tot langdurig verzuim wat leidt tot minder vitale medewerkers. De belangrijkste oorzaken van psychische belasting binnen de sector transport en logistiek zijn agressie, geweld en (te hoge) werkdruk. Dat laatste heeft voornamelijk te maken met het verkorten van de levertijd. De druk om te presteren neemt toe en daarmee de werkstress en kans op uitval.

Fysieke belasting

Fysieke belasting wordt binnen de transport en logistieke sector onder andere veroorzaakt door slechte werkhouding, onvoldoende beweging, te zware lasten hanteren, en herhalende bewegingen. Het kan leiden tot fysieke klachten zoals slijtage van gewrichten en overgewicht. Dit kan een bedreiging vormen voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Automatisering

Robotisering in distributiecentra gaat een grote rol spelen de komende jaren. Distributiecentra worden steeds groter, maar bevatten ook steeds meer technologie. In de toekomst zullen niet massaal arbeidskrachten worden vervangen door robots, deze ontwikkelingen zullen namelijk ook voor nieuwe banen en mogelijkheden zorgen. Dat vraagt om bij- en omscholing van het huidige personeelsbestand. Dit betreft vooral senior profielen en middel management posities.

Ploegendiensten

Werken in de ploegendienst heeft op het lichaam het effect als het ervaren van een constante jetlag. Hierdoor kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten ontstaan. Zo blijkt uit verschillende medische studies dat onregelmatige werktijden kunnen zorgen voor een verhoogde kans op slaapproblemen, maagzweren, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, beroertes, achteruitgang van het cognitief functioneren en enkele vormen van kanker. Ook kan een verstoorde biologische klok zorgen voor een afname van alertheid, oplettendheid en waakzaamheid. Dit kan vooral problemen geven bij het uitvoeren van werkzaamheden die de veiligheid van de persoon zelf en/of andere in gevaar kan brengen.

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. En daarbij helpen we je graag.

Vitalics heeft veel ervaring in de sector transport en logistiek dus we weten waar de knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij helpen grip te krijgen op (arbeids)risico’s in jouw organisatie waardoor duurzaam inzetbare medewerkers worden gecreëerd en geborgd. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie. Juist de aanpak van het hele traject zorgt voor integraal gezondheidsmanagement.

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor