fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Transport en logistiek

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Vitaliteit in de transport en logistiek

Transport en logistiek

Binnen de transport en logistieke sector komt er veel op jou als werkgever af. Niet alleen een mogelijke kilometerheffing, de concurrentie met oost-Europa en de overgang naar elektrisch rijden houden je bezig, ook een dreigend personeelstekort en de bijkomende gezondheidsrisico’s vragen om een andere blik naar en omgang met jouw medewerkers. Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame intzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. Daar helpen wij je graag bij. 

Elke transport- en logistiekorganisatie is anders. Daarom is er geen blauwdruk voor de werkwijze van Vitalics. Maar we hanteren het principe van eigen regie voor zowel de organisatie als de medewerker en volgen de drie fases van positieve gezondheid: de brede blik naar binnen, het andere gesprek en passende ondersteuning.

Vitalics training 2017 16 1024x1024 - Transport en logistiek

Meer informatie over onze transport en logistiek aanvragen

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Is jouw bedrijf klaar om de bedrijscultuur te versterken door te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Bij Vitalics maken we dat mogelijk! We ontwikkelen en implementeren vitaliteitsprogramma’s die perfect aansluiten op alle niveaus binnen jouw organisatie. Deze programma’s worden op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Samen stellen we doelen vast en creëren we een gepast plan voor zowel de korte- als lange termijn resultaten.

De voordelen van een vitaliteitsprogramma

Een vitaliteitsprogramma via ons betekent:

Vitalics v - Transport en logistiek

Uitgebreid inzicht

Vitalics v - Transport en logistiek

Op jullie locatie

Vitalics v - Transport en logistiek

Concreet advies

Vitalics v - Transport en logistiek

Op maat

Vitalics v - Transport en logistiek

Minder verzuim

Vitalics v - Transport en logistiek

Hogere productiviteit

Van positieve gezondheid naar duurzame inzetbaarheid!

Wij bieden een breed en samenhangend pakket aan diensten waarin we samen aan de slag gaan om jouw medewerkers vitaal te krijgen. We gaan daarbij uit van de 6 principes van positieve gezondheid.

Daarbij duiken we niet direct op punten die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer die werkt aan de bedoeling van de organisatie. Wij helpen je graag bij het ontwikkelen van deze werknemer doormiddel van positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Daarbij duiken we niet direct op zaken die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Werkgeluk, als de combinatie van het ervaren van zinvol werk, het uitvoeren van werk waarin de werknemer sterk is en werken met plezier. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer, die werkt aan de bedoeling van de organisatie.

En daarmee werkt Vitalics graag met jou aan Duurzame Inzetbaarheid en een Positieve Gezondheidszorg! Positief, proactief en preventief!

Een samenhangend vitaliteitsprogramma op maat

Door onze uitgebreide intake en metingen in combinatie met zeer ruime ervaring in diverse sectoren van de gezondheidszorg kunnen we voor jouw organisatie een vitaliteitsprogramma op maat maken. Voor elke dimensie van werkgeluk en vitaliteit hebben we een gericht aanbod, dat separaat maar vooral ook in samenhang kan worden aangeboden. Je vindt hier een selectie van de mogelijkheden, maar neem vooral contact op voor een gezondheidsprogramma op maat!

pg spinnenweb vitalics gevuld 1 e1593691566230 - Transport en logistiek

Bekijk de vitaliteitsprogramma’s en de diverse onderdelen hier! of neem meteen contact op met onze deskundigen! 

Positieve investering

Ja, een vitaliteitsprogramma brengt kosten met zich mee. We begrijpen dat elk bedrijf anders is, daarom stellen we graag een voorstel op dat past bij jouw situatie. Maar laten we eens kijken wat het oplevert! Een voorbeeld van zo’n businesscase vind je hier. Bovendien brengen onze programma’s een positieve dynamiek binnen de organisatie die misschien lastig te meten is, maar wel degelijk voelbaar is. En laten we niet vergeten: jouw cliënten, patiënten en medewerkers zullen er ook de vruchten van plukken!

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Uitdagingen transport en logistiek

Personeelstekort

De arbeidsmarkt is misschien wel de grootste uitdaging voor de logistieke sector vandaag de dag. De uitstroom van medewerkers in transport & logistiek is hoger dan de instroom waardoor de sector te kampen heeft met een schreeuwend personeelstekort. Resultaat is dat huidige medewerkers gedwongen worden langdurig in hetzelfde vak te blijven zitten. De combinatie van vergrijzing van jouw werknemersbestand en een groot personeelstekort is dat reden om zuinig te zijn op jouw werknemers.

Psychische belasting

Psychische belasting kan leiden tot psychische en fysieke klachten en tot langdurig verzuim wat leidt tot minder vitale medewerkers. De belangrijkste oorzaken van psychische belasting binnen de sector transport en logistiek zijn agressie, geweld en (te hoge) werkdruk. Dat laatste heeft voornamelijk te maken met het verkorten van de levertijd. De druk om te presteren neemt toe en daarmee de werkstress en kans op uitval.

Fysieke belasting

Fysieke belasting wordt binnen de transport en logistieke sector onder andere veroorzaakt door slechte werkhouding, onvoldoende beweging, te zware lasten hanteren, en herhalende bewegingen. Het kan leiden tot fysieke klachten zoals slijtage van gewrichten en overgewicht. Dit kan een bedreiging vormen voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Automatisering

Robotisering in distributiecentra gaat een grote rol spelen de komende jaren. Distributiecentra worden steeds groter, maar bevatten ook steeds meer technologie. In de toekomst zullen niet massaal arbeidskrachten worden vervangen door robots, deze ontwikkelingen zullen namelijk ook voor nieuwe banen en mogelijkheden zorgen. Dat vraagt om bij- en omscholing van het huidige personeelsbestand. Dit betreft vooral senior profielen en middel management posities.

Ploegendiensten

Werken in de ploegendienst heeft op het lichaam het effect als het ervaren van een constante jetlag. Hierdoor kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten ontstaan. Zo blijkt uit verschillende medische studies dat onregelmatige werktijden kunnen zorgen voor een verhoogde kans op slaapproblemen, maagzweren, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, beroertes, achteruitgang van het cognitief functioneren en enkele vormen van kanker. Ook kan een verstoorde biologische klok zorgen voor een afname van alertheid, oplettendheid en waakzaamheid. Dit kan vooral problemen geven bij het uitvoeren van werkzaamheden die de veiligheid van de persoon zelf en/of andere in gevaar kan brengen.

Vitaliteit binnen de transport en logistiek

Binnen de transport en logistieke sector komt er veel op jou als werkgever af. Niet alleen een mogelijke kilometerheffing, de concurrentie met oost-Europa en de overgang naar elektrisch rijden houden je bezig, ook een dreigend personeelstekort en de bijkomende gezondheidsrisico’s vragen om een andere blik naar en omgang met jouw medewerkers. Daar helpen wij je graag bij.

man in bubble jacket holding tablet computer 4484078 768x512 - Transport en logistiek
animation 01 - Transport en logistiek

Hart voor vitaliteit

Ken jij onze 4 batterijen al?

Batterij Zingeving - Transport en logistiek

Over passie en inkomen
Waar kan jij een positieve bijdrage
leveren aan de mensen in jouw omgeving,
maar ook aan de maatschappij? Wat doe jij
om deze batterij op te laden?

Batterij Mentaal - Transport en logistiek

Over structuur en gedachten
Ben je doelgericht? Heb je
structuur en overzicht? Helpen
jouw gedachten of werken ze je
juist tegen? Hoe laad je
deze batterij weer op?

Batterij Emotioneel - Transport en logistiek

Over de invloed van emoties
op gedrag

Wat is de functie van een emotie?
Hoe ga je om met emoties?
Wat kun je doen om deze batterij
weer op te laden?

Batterij Fysiek - Transport en logistiek

Over voeding, inspanning en ontspanning
Wat trekt jouw batterij leeg en wat zorgt
ervoor dat deze weer wordt opgeladen?

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. En daarbij helpen we je graag.

Vitalics heeft veel ervaring in de sector transport en logistiek dus we weten waar de knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij helpen grip te krijgen op (arbeids)risico’s in jouw organisatie waardoor duurzaam inzetbare medewerkers worden gecreëerd en geborgd. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie. Juist de aanpak van het hele traject zorgt voor integraal gezondheidsmanagement.

Meer informatie aanvragen

Vitalics staat voor vitaliteit. Wij willen fittere medewerkers en zien dat onze gezondheidsprogramma’s hier uitzonderlijk goed aan bijdraagt. Wij hebben een proactieve benadering, zijn betrokken en hebben alle nodige kennis in huis. Zelfs als er een specifieke hulpvraag is.

Veel gestelde vragen over onze vitaliteitprogramma's in de sector transport en logistiek

Automatisering kan zware fysieke taken verminderen, wat de gezondheid van werknemers bevordert. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden en banen in technologisch beheer.

Trends omvatten meer aandacht voor mentale gezondheid, flexibele werkschema’s en technologische innovaties. Bedrijven kunnen inspelen door aanpassingen te maken in hun beleid en werkomgeving.

Investeringen in gezondheidsprogramma’s bevorderen niet alleen het welzijn van werknemers, maar dragen ook bij aan het verminderen van ziekteverzuim, verhogen de motivatie en creëren een gezonde werkomgeving.

Voorbeelden zijn fitnessprogramma’s, voedingsworkshops, ergonomische voorlichting en toegang tot mentale gezondheidsdiensten, die allemaal bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Werkgerelateerde stress kan worden verminderd door de werklast gelijkmatig te verdelen, heldere communicatie te bevorderen en stressmanagementtraining aan te bieden. Overweeg flexibele werkschema’s en geef medewerkers de mogelijkheid om regelmatig pauzes te nemen.

Een Preventief Medisch Onderzoek zit bijna altijd in de gezondheidsprogramma’s inbegrepen. De inzichten van onze periodieke PMO vormen namelijk de basis van onze gerichte aanpak. 

Neem contact op

We helpen je graag aan meer informatie over de vitaliteitsprogramma’s voor jouw transport- en logistiekorganisatie.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

Bedrijven gingen u voor
500 +