Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO):

De basis voor een duurzame toekomst met uw medewerker

Iedere werkgever in Nederland is verplicht om met enige regelmaat een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden (Arbowet, artikel 18). PMO is de eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wat is een PMO?

Het PMO van Vitalics brengt diverse aspecten van de gesteldheid van medewerkers in beeld. Het is een complete vitaaltest die gedetailleerd aangeeft hoe de individuele mensen binnen een organisatie er fysiek en mentaal voorstaan. Een PMO is dé basis voor een duurzame toekomst met uw medewerkers

Focus op preventie

Steeds meer werkgevers investeren in preventie. Dat preventie loont blijkt uit cijfers rondom werk gerelateerd verzuim en beroepsziekten. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten voor werkgevers van verzuim veroorzaakt door werk hoog zijn; 5 miljard euro per jaar. Per werk gerelateerd verzuimgeval is een werkgever circa 5.800 euro kwijt voor de loondoorbetaling. Er valt voor werkgevers dan ook veel te winnen als gezondheidsproblemen en verzuim voorkomen kunnen worden. Om helder in beeld te krijgen waar de grootste risico’s zitten op uitval en waar de meeste winst behaald kan worden, biedt Vitalics een Preventief Medisch Onderzoek aan.

Welke testen voeren wij uit?

 • Vragenlijsten over gezondheid en werk
 • Cholesterolpercentage – HDL/LDL
 • Bloedglucose
 • Bloeddrukmeting
 • Vetpercentage en buikomvang
 • Gehoortest
 • Gewicht en BMI (Body Mass Index)
 • Gewicht
 • ECG hartmeting, stressmeting – vitaliteit en mentale stress
 • Longfunctietest
 • Visustest
 • Beeldschermonderzoek (40 en 60 cm visustest)
Wilt u andere testen erbij? Geef aan wat u nodig heeft en wij regelen het.

PMO op maat

Iedere branche heeft haar eigen kenmerken. Vitalics weet dat en speelt daar moeiteloos op in. Met ons Preventief Medisch Onderzoek laten wij de medewerkers zien waar zij staan, want in duurzame inzetbaarheid hebben zij ook een eigen verantwoordelijkheid. De test kan worden aangepast op de arbeidsomgeving van iedere organisatie. Zo is het mogelijk om elementen toe te voegen aan het basispakket. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten met besproken en ontvangt de organisatie een rapportage.

Houd grip op arbeidsrisico’s

Met behulp van een PMO helpt Vitalics grip te houden op de arbeidsrisico’s binnen organisaties. In vervolg daarop begeleiden wij bedrijven bij de inbedding van gezondheidsmanagement binnen hun bedrijfsbeleid. Voor Vitalics is integraal gezondheidsmanagement geen keuze, maar een must om continuïteit en productiviteit binnen een organisatie te waarborgen.