fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Branches

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Branches

Hogere werkdruk en werkstress

Vitalics is ervan overtuigd dat met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress, medewerkers productiever zijn en beter samenwerken. Echter, door de steeds toenemende vereisten in hogere kwalitatieve dienstverlening, kan de werkdruk dusdanig toenemen dat deze druk omslaat in overmatige werkstress. Door teveel werkstress wordt men lichamelijk en geestelijk overbelast. Medewerkers krijgen last van slapeloosheid, vermoeidheid en soms zelf hartklachten. En in het ergste geval kan het zelfs leiden tot een burn-out.

you x ventures 0K7GgiA8lVE unsplash 1024x683 - Branches

Daarnaast is een te hoge werkdruk ook slecht voor de sfeer op de werkvloer. Medewerkers ervaren minder plezier in hun werk, worden minder creatief en presteren slechter. Als meer werknemers last hebben van hoge werkdruk, dan stijgt het ziekteverzuim. Beroepsziekten vanwege lichamelijke en psychische belasting komen het meest voor. Denk hierbij aan:

  • Klachten aan rug, arm, nek en schouder door fysieke belasting en beeldschermwerk;
  • Psychische klachten en aandoeningen zoals burn-out door hoge werkdruk en/of emotionele belasting zoals pesten op het werk.

Genoeg reden om werkstress op tijd te herkennen en aan te pakken.

>> Uitdagingen Diverse Branches:

Van positieve gezondheid naar duurzame inzetbaarheid!

Gezondsheidszorg

Lees meer over de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg.

Transport & logistiek

Lees meer over de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de transport & logostiek.

War on the talent

Enig verloop binnen een organisatie is niet gek, en in sommige gevallen zelfs wenselijk. Maar voor veel bedrijven is het steeds lastiger om goed personeel vast te houden en nieuwe specialistische talenten aan te trekken. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven daarom steeds meer inzetten op het binden van bestaande medewerkers.

De meest effectieve manier om medewerkers te binden is door aandacht te besteden aan een positieve werkomgeving en het welzijn van je medewerkers. Een werkgever die geeft om het welzijn en geluk van medewerkers creëert vanzelf interne ambassadeurs en zet een sterker employer brand in de markt.

Personeelstekort

Uit onderzoek van salarisverwerker ADP , adviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij, blijkt dat ruim de helft van de werkgevers moeite heeft om geschikt personeel te werven. Komend jaar verwacht zelfs bijna twee derde van de ruim duizend ondervraagde personeelsmanagers in de problemen te komen op dit vlak. De problemen beperken zich niet meer tot de sectoren ICT en techniek (65%). Ook in de bouw (88%), gezondheidszorg (>60%) en in het onderwijs (>80%) ervaren werkgevers moeite bij de werving van medewerkers. Werkgevers in Noord-Holland-Noord hebben bijna allemaal (89%) moeite om geschikte kandidaten te vinden. Om toch op te vallen bij potentiële werknemers proberen bedrijven zich te profileren. Dat doen ze vooral door hun bedrijfscultuur en sfeer te benadrukken. Bijna de helft van de bedrijven geeft ook hoog op van de toonaangevende producten die ze hebben en spraakmakende opdrachten die ze binnenkrijgen. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden ook ingezet om zich te onderscheiden.

Efficienter werken met digitale communicatietools 1024x341 - Branches

Wat heeft jouw branche nodig?

Hoe gezond en inzetbaar zijn jouw medewerkers? Weet je welke risico’s jouw medewerkers lopen en waar de kansen op duurzame inzetbaarheid liggen? Wij maken inzichtelijk wat goed gaat en waarmee we jou kunnen helpen. Iedere organisatie heeft andere uitdagingen en thema’s op het gebied van arbeid en gezondheid. Vaak is dit afhankelijk van de branche waarin je opereert. Vitalics heeft ervaring in tal van branches om medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Daarom is onze dienstverlening altijd toegespitst op de karakteristieken, wensen en problemen die jouw branche kenmerken.

Langer doorwerken

Vanwege de stijgende levensverwachting is overheidsbeleid in toenemende mate gericht op langer doorwerken. Zo gaat de komende jaren de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog van 65 jaar naar 67 jaar in 2021. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en drie maanden, als de levensverwachting volgens de huidige prognose blijft stijgen.

Door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, komen zowel werknemers als werkgevers voor een uitdaging te staan. De kans op gezondheidsproblemen neemt namelijk toe met de leeftijd. Een slechte gezondheid verlaagd de inzetbaarheid van werkenden. De combinatie van teruglopende inzetbaarheid en de ‘war on talent’ die op dit moment weer oplaait, zorgt ervoor dat het steeds belangrijker wordt dat oudere werknemers op een verantwoorde en prettige manier door kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Om langer doorwerken te ondersteunen richten de overheid, werkgevers en werknemers zich op duurzame inzetbaarheid. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gelanceerd met als doel mensen te ondersteunen om goed, gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven.

Branches

Onderwijs

Een baan in het onderwijs is prachtig. Je levert een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze kleine medemens. Maar het vraagt ook veel! Hoe gaat het met jouw medewerkers?

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat onder druk. Budgetten worden aangescherpt en de druk op medewerkers wordt opgevoerd. Hoe gaan jouw medewerkers hiermee om?

Transport en logistiek

In de sector transport en logistiek is vitaliteit een actueel thema. Want hoe draag jij bij aan fitte medewerkers als zij altijd onderweg zijn en niet de faciliteiten van thuis om zich heen hebben?

Zakelijke dienstverlening

Zitten is het nieuwe roken! Wel eens van gehoord? Het gevaar ligt op de loer. Vooral bij professionals die hun werkdagen veelal achter hun bureau besteden. Hoe faciliteer jij jouw medewerkers?

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

Bedrijven gingen u voor
500 +