fbpx

Duurzame inzetbaarheid Onderwijs

Vitaliteit binnen het onderwijs

Veranderingen in de maatschappij, technologische, maatschappelijke, ecologische en sociale en economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wat vandaag nieuw is, kan morgen al weer anders zijn. Deze ontwikkelingen hebben een enorme invloed op ons onderwijs en brengt deze sector voor prachtige uitdaging.
thisisengineering raeng h6gCRTCxM7o unsplash 768x512 - Onderwijs

>> Uitdagingen binnen vitaliteit in het onderwijs

Extreme werktijden

De werktijden in het onderwijs liggen niet alleen op “jouw” werkdagen, maar zijn versnipperd over avonden en soms over dagen dat jij zelf niet voor de klas staat (niet-lesgebonden uren). Op die momenten moet je wel “opdraven”. De administratieve werklast komt daar nog bij. Er bestaat geen eindtijd voor een werkdag; de werktijden moet jij zelf in de hand houden en dat is lastig.

Stress

Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie kunnen tonen, de uitoefening van hun rol als leraar en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief dan leraren die emotioneel fit zijn. Daarnaast maken de eersten meer gebruik van disciplinerende maatregelen en besteden ze minder tijd aan een positieve omgang met leerlingen. Ze worden hierdoor minder effectief in het managen van de klas en minder in staat een gestructureerde leeromgeving te creëren. Door afnemende gevoelens van betrokkenheid bij leraren kunnen hun leerlingen zich ook minder verbonden gaan voelen met de school, hetgeen kan leiden tot slechtere leerresultaten. Stress belemmert leraren ook om een positieve invloed te kunnen uitoefenen op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen, zoals het reduceren van gedragsproblemen.

Personeelstekort

Het personeelstekort in de onderwijssector is groot. Met name bassischolen kampen met personeelstekort. Het tekort ontstaat doordat veel leraren met pensioen gaan en de daling van de leerlingenaantallen langzamer gaat dan verwacht. Daarnaast volgen steeds minder jongeren een lerarenopleiding. Het aanbod van nieuwe leraren, vooral vanaf de pabo, is onvoldoende om in de vraag te voorzien.

Mentaal zwaar

Docenten voelen zich heel verantwoordelijk voor hun werk en zullen zich niet snel ziekmelden. Een invalkracht voor de groep betekent vaak onrust voor de klas en heeft invloed op de continuïteit van het lesprogramma. Als de leerkrachten zich uiteindelijk tóch moeten ziek melden, is het vaak langdurig. Hierdoor is het ziekteverzuim is in het onderwijs relatief hoog. De sector kent het hoogste percentage aan burn-outklachten. Er wordt structureel overgewerkt om het normale werk af te krijgen, ook in het weekend en tijdens vakanties.

Hoge werkdruk

De hoge werkdruk in het onderwijs is een probleem dat al langer op de agenda staat. Dit onderwerp speelt meer binnen het onderwijs dan in andere sectoren. Ondanks dat er steeds meer gestreven wordt naar vermindering van de werkdruk geven leraren aan dat maatregelen tot nu toe niet of onvoldoende effect hebben en de werkdruk toe blijft nemen. De belangrijkste reden van te hoge werkdruk ligt in een toename van het aantal studenten. Op veel scholen zijn de klassen groter geworden. Bij 1 op de 6 klassen zitten er 30 of meer kinderen in een klas. Ook zijn er veel combinatieklassen. Hierbij wordt er meer inspanning van de leraar verwacht.

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. En daarbij helpen we je graag.

Vitalics heeft veel ervaring in het onderwijs, dus we weten waar de knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij helpen grip te krijgen op (arbeids)risico’s in uw organisatie waardoor duurzaam inzetbare medewerkers worden gecreëerd en geborgd. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie. Juist de aanpak van het hele traject zorgt voor integraal gezondheidsmanagement.

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor