fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Onderwijs

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vitaliteit binnen het onderwijs

De maatschappij veranderd snel. Technologische, maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wat vandaag gewoon is kan morgen alweer anders zijn. Al deze ontwikkelingen hebben een enorme invloed op het onderwijs in Nederland en brengt uitdagingen met zich mee. Zo ook voor het personeel in het onderwijs, want hoe zorg je dat duurzame inzetbaarheid van het personeel ook in het onderwijs goed geregeld is?

thisisengineering raeng h6gCRTCxM7o unsplash 768x512 - Onderwijs

Uitdagingen binnen vitaliteit in het onderwijs

Extreme werktijden

De werktijden in het onderwijs liggen niet alleen op de werkdagen, maar zijn versnipperd over avonden en soms over dagen dat een leerkracht niet zelf voor de klas staat. Op die momenten zijn leerkrachten toch bezig met hun werk. De extreme werktijden hebben invloed op de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten.

Stress

Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie tonen en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas reactiever dan leraren die emotioneel fit zijn. Daarnaast besteden de eersten ook minder tijd aan een positieve omgang met leerlingen. Naast dat stress bij leerkrachten voor leerlingen dus niet goed is, heeft het ook impact op de vitaliteit van de leraar zelf. Stress is van grote impact op de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten.

Personeelstekort

Het personeelstekort in de onderwijssector is groot. Met name basisscholen kampen met een personeelstekort. Het aanbod van nieuwe leraren is onvoldoende om in de vraag te voorzien. Dit tekort resulteert vervolgens in extreme werktijden, stress en een hoge werkdruk bij de huidige leraren. Ook het personeelstekort is dus van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van de huidige leraren.

Mentaal zwaar

Docenten melden zich niet snel ziek. Als ze dit uiteindelijk wel doen is het vaak te laat en blijven ze langdurig ziek. Hierdoor is het ziekteverzuim in het onderwijs relatief hoog. Daarnaast kent de sector het hoogste percentage aan burn-outklachten.

Hoge werkdruk

De te hoge werkdruk ligt in een toename van het aantal leerlingen die les krijgen van een docent. Een langdurige, te hoge werkdruk is van grote impact op de duurzame inzetbaarheid van leraren

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Als school is het lastig om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. Daar helpen wij je graag bij.

Wij hebben veel ervaring met duurzame inzetbaarheid in het onderwijs, we weten dus waar knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij jou helpen grip te krijgen op gezondheidsrisico’s bij jouw medewerkers. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie.

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor