fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Onderwijs

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Vitaliteit in het onderwijs

Meer informatie over onze vitaliteitprogramma's aanvragen

Vitaliteit binnen het onderwijs

De maatschappij veranderd snel. Technologische, maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wat vandaag gewoon is kan morgen alweer anders zijn. Al deze ontwikkelingen hebben een enorme invloed op het onderwijs in Nederland en brengen uitdagingen met zich mee. Zo ook voor het personeel in het onderwijs, want hoe zorg je dat duurzame inzetbaarheid van het personeel ook in het onderwijs goed geregeld is?

Elke onderwijsorganisatie is anders. Daarom is er geen blauwdruk voor de werkwijze van Vitalics. Maar we hanteren het principe van eigen regie voor zowel de organisatie als de medewerker en volgen de drie fases van positieve gezondheid: de brede blik naar binnen, het andere gesprek en passende ondersteuning.

Vitalics training 2017 16 1024x1024 - Onderwijs

Meer informatie over onze vitaliteitprogramma's aanvragen

Vitaliteitsprogramma's op maat

Is jouw bedrijf klaar om de bedrijfscultuur te versterken door te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Bij Vitalics maken we dat mogelijk! We ontwikkelen en implementeren vitaliteitsprogramma’s die perfect aansluiten op alle niveaus binnen jouw organisatie. Deze programma’s worden op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Samen stellen we doelen vast en creëren we een gepast plan voor zowel korte- als lange termijn resultaten.

De voordelen van een vitaliteitsprogramma

Een vitaliteitsprogramma via ons betekent:

Vitalics v - Onderwijs

Inclusief PMO

Vitalics v - Onderwijs

Op jullie locatie

Vitalics v - Onderwijs

Leefstijl workshops

Vitalics v - Onderwijs

Op maat

Vitalics v - Onderwijs

Groepstrainingen

Vitalics v - Onderwijs

(Online) leefstijl en stress coaching

Van positieve gezondheid naar duurzame inzetbaarheid!

Wij bieden een breed en samenhangend pakket aan diensten waarin we samen aan de slag gaan om jouw medewerkers vitaal te krijgen. We gaan daarbij uit van de 6 principes van positieve gezondheid.

Daarbij duiken we niet direct op punten die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer die werkt aan de bedoeling van de organisatie. Wij helpen graag bij het ontwikkelen van deze werknemer door middel van positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Daarbij duiken we niet direct op zaken die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Werkgeluk, als de combinatie van het ervaren van zinvol werk, het uitvoeren van werk waarin de werknemer sterk is en werken met plezier. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer, die werkt aan de bedoeling van de organisatie.

En daarmee werkt Vitalics graag met jou aan Duurzame Inzetbaarheid en een Positieve Gezondheidszorg! Positief, proactief en preventief!

Een samenhangend vitaliteitsprogramma op maat

Door onze uitgebreide intake en metingen in combinatie met zeer ruime ervaring in diverse sectoren van de gezondheidszorg kunnen we voor jouw organisatie een vitaliteitsprogramma op maat maken. Voor elke dimensie van werkgeluk en vitaliteit hebben we een gericht aanbod, dat separaat maar vooral ook in samenhang kan worden aangeboden. Je vindt hier een selectie van de mogelijkheden, maar neem vooral contact op voor een gezondheidsprogramma op maat!

pg spinnenweb vitalics gevuld 1 e1593691566230 - Onderwijs

Bekijk de vitaliteitsprogramma’s en de diverse onderdelen hier! Of neem meteen contact op met onze deskundigen! 

Positieve investering

Ja, een vitaliteitsprogramma brengt kosten met zich mee. We begrijpen dat elk bedrijf anders is, daarom stellen we graag een voorstel op dat past bij jouw situatie. Maar laten we ook eens kijken naar wat het oplevert! Een voorbeeld van zo’n businesscase vind je hier. Bovendien brengen onze programma’s een positieve dynamiek binnen de organisatie die misschien lastig te meten is, maar wel degelijk voelbaar is. En laten we niet vergeten: jouw cliënten, patiënten en medewerkers zullen er ook de vruchten van plukken.

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Uitdagingen binnen vitaliteit in het onderwijs

Extreme werktijden

De werktijden in het onderwijs liggen niet alleen op de werkdagen, maar zijn versnipperd over avonden en soms over dagen dat een leerkracht niet zelf voor de klas staat. Op die momenten zijn leerkrachten toch bezig met hun werk. Deze extreme werktijden hebben invloed op de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten.

Stress

Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie tonen en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas reactiever dan leraren die emotioneel fit zijn. Daarnaast besteden de eersten ook minder tijd aan een positieve omgang met leerlingen. Naast dat stress bij leerkrachten voor leerlingen dus niet goed is, heeft het ook impact op de vitaliteit van de leraar zelf. Stress is van grote impact op de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten.

Personeelstekort

Het personeelstekort in de onderwijssector is groot. Met name basisscholen kampen met een personeelstekort. Het aanbod van nieuwe leraren is onvoldoende om in de vraag te voorzien. Dit tekort resulteert vervolgens in extreme werktijden, stress en een hoge werkdruk bij de huidige leraren. Ook het personeelstekort is dus van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van de huidige leraren.

Mentaal zwaar

Docenten melden zich niet snel ziek. Als ze dit uiteindelijk wel doen is het vaak te laat en blijven ze langdurig ziek. Hierdoor is het ziekteverzuim in het onderwijs relatief hoog. Daarnaast kent de sector het hoogste percentage aan burn-outklachten.

Hoge werkdruk

De te hoge werkdruk ligt in een toename van het aantal leerlingen die les krijgen van een docent. Een langdurige, te hoge werkdruk is van grote impact op de duurzame inzetbaarheid van leraren

animation 01 - Onderwijs

Hart voor vitaliteit

Ken jij onze 4 batterijen al?

Batterij Zingeving - Onderwijs

Over passie en inkomen
Waar kan jij een positieve bijdrage
leveren aan de mensen in jouw omgeving,
maar ook aan de maatschappij? Wat doe jij
om deze batterij op te laden?

Batterij Mentaal - Onderwijs

Over structuur en gedachten
Ben je doelgericht? Heb je
structuur en overzicht? Helpen
jouw gedachten of werken ze je
juist tegen? Hoe laad je
deze batterij weer op?

Batterij Emotioneel - Onderwijs

Over de invloed van emoties
op gedrag

Wat is de functie van een emotie?
Hoe ga je om met emoties?
Wat kun je doen om deze batterij
weer op te laden?

Batterij Fysiek - Onderwijs

Over voeding, inspanning en ontspanning
Wat trekt jouw batterij leeg en wat zorgt
ervoor dat deze weer wordt opgeladen?

Wat kan Vitalics voor jouw bedrijf betekenen?

Als school is het lastig om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. Daar helpen wij je graag bij.

Wij hebben veel ervaring met duurzame inzetbaarheid in het onderwijs, we weten dus waar knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij jou helpen grip te krijgen op gezondheidsrisico’s bij jouw medewerkers. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie.

Meer informatie aanvragen

Vitalics staat voor vitaliteit. Wij willen fittere medewerkers en zien dat onze gezondheidsprogramma’s hier uitzonderlijk goed aan bijdragen. Wij hebben een proactieve benadering, zijn betrokken en hebben alle nodige kennis in huis. Zelfs als er een specifieke hulpvraag is.

Veel gestelde vragen over onze vitaliteitprogramma's in het onderwijs

Het implementeren van een vitaliteitsprogramma in het onderwijs brengt talloze voordelen met zich mee. Allereerst verbetert het de fysieke en mentale gezondheid van zowel docenten als leerlingen. Dit draagt direct bij aan een positief leerklimaat en verbetert de leerprestaties. Bovendien kan het programma de algehele tevredenheid en betrokkenheid van het personeel vergroten, wat zich vertaalt in een positieve sfeer binnen de schoolgemeenschap.

Fysieke activiteit is een hoeksteen van vitaliteit in het onderwijs. Het bevordert niet alleen de fysieke gezondheid door het versterken van het immuunsysteem en het verminderen van het risico op chronische aandoeningen, maar het heeft ook aanzienlijke positieve effecten op de mentale gezondheid. Regelmatige lichaamsbeweging stimuleert de productie van endorfines, wat leidt tot een verbeterd humeur, verminderde stress en verhoogde concentratie. Door sport en beweging te integreren in het curriculum en buitenschoolse activiteiten, creëren scholen een omgeving waarin vitaliteit wordt gestimuleerd.

Het bevorderen van gezonde eetgewoonten onder studenten vereist een holistische benadering. Scholen kunnen dit bereiken door gezonde voeding aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van kleurrijke en smakelijke gezonde snacks in schoolkantines. Educatieve programma’s over voeding kunnen studenten bewust maken van de impact van voeding op hun gezondheid. Daarnaast is het betrekken van ouders belangrijk, omdat zij een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de eetgewoonten van hun kinderen. Het creëren van een voedselomgeving die gezonde keuzes aanmoedigt, draagt bij aan het opbouwen van duurzame gezonde gewoonten bij studenten.

Stressvermindering bij docenten en leerlingen vereist een gevarieerde aanpak. Voor docenten kan dit het implementeren van stressmanagementprogramma’s en het aanbieden van ondersteuning voor werk-privébalans omvatten. Studenten kunnen profiteren van sociale-emotioneel leren, waarin ze copingvaardigheden ontwikkelen en stressbeheerstrategieën leren. Het creëren van een positieve schoolcultuur waarin open communicatie wordt gestimuleerd en waarin de mentale gezondheid wordt erkend, draagt bij aan een omgeving waarin stress verminderd wordt.

Enkele voorbeelden van activiteiten die de geestelijke gezondheid van leerlingen kunnen bevorderen zijn mindfulness-oefeningen, groepsdiscussies over emoties, creatieve expressie zoals kunst of muziek, en lichaamsbeweging zoals yoga of wandelen. 

De langetermijnvoordelen omvatten verminderde burn-out, hogere werknemertevredenheid, verbeterde patiëntenzorg, lagere verzuimcijfers en een positieve invloed op de reputatie van de organisatie.

Een Preventief Medisch Onderzoek zit bijna altijd in de gezondheidsprogramma’s inbegrepen. De inzichten van onze periodieke PMO vormen namelijk de basis van onze gerichte aanpak. 

Het aantal werknemersbanen steeg van 530.000 in januari 2019 naar 596.000 in maart 2023. Meer dan 66.000 banen erbij in 4 jaar tijd is een toename van 12,5%.

Neem contact op

We helpen je graag aan meer informatie over de vitaliteitsprogramma’s voor jouw onderwijs organisatie. 

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor