fbpx

Onze aanpak

Routing

Om een zo duurzaam mogelijk resultaat te bereiken werkt Vitalics volgens een routing in 10 stappen. Onderstaand wordt stap voor stap toegelicht wat je kunt verwachten per onderdeel. Uiteraard is het mogelijk om onderdelen toe te voegen of te verwijderen.

Vitalics routing circle 768x640 - Onze aanpak

Stap 1: Kennismaking

De samenwerking start altijd met een kennismaking

Dit gesprek kan plaatsvinden op locatie of in het kantoor van Vitalics. Vitalics streeft naar duurzaamheid. Niet alleen voor de inzetbaarheid van de medewerkers van bestaande klanten, maar ook in de relatie met de klant (het bedrijf) zelf.

Het kennismakingsgesprek dient daarom ook als een goed moment om te kijken hoe de klik is tussen beide partijen en hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Stap 2: Bedrijfsinventarisatie

Om samen resultaten te bereiken die aansluiten bij jouw vooraf gestelde doelen is het belangrijk dat Vitalics een goed beeld heeft van het bedrijf. Dit kan tijdens het eerste gesprek worden besproken en soms vindt er een aanvullend gesprek plaats.

Het is voor ons belangrijk om te weten of er al acties worden ondernomen op het gebied van vitaliteit en waar de uitdagingen liggen. Zijn er bepaalde (positieve of negatieve) trends te zien binnen je bedrijf? Als de doelen en wensen voor beide partijen helder zijn dan maakt Vitalics een plan van aanpak.

Het succesvol doorlopen van een vitaliteitsprogramma vraagt om een projectmatige aanpak, een heldere rolverdeling en een excellente uitvoering. Een passend projectplan waarin de verschillende onderdelen in acties en tijd worden uitgezet en gepland is daarom erg belangrijk.

Stap 3: Preventief Medisch Onderzoek

Als werkgever ben je verplicht werknemers de mogelijkheid van preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden (Arbowet). PMO is een vitaaltest voor uw organisatie en is de eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het is een complete vitaaltest die gedetailleerd aangeeft hoe de individuele mensen in jouw organisatie er fysiek en mentaal voorstaan. Daarmee leg je de basis voor een gezondere bedrijfscultuur.

Onderdelen Preventief Medisch Onderzoek

 • Vragenlijst algemene gezondheid
  (incl. BRAVO vragen)
 • Vragenlijst in relatie tot werk
 • Gewicht
 • BMI
 • Buikomtrek
 • Vetpercentage
 
 • Spiermassa
 • Visceraal vet
 • Botmassa
 • Lichaamsvochtpercentage
 • Metabolische leeftijd
 • Rusthartslag
 • Bloeddruk
 • Cholesterolwaarde HDL/LDL
 • Bloedsuikerspiegel
 • Gehoor
 • Zicht
 • Longfunctie
 • Spirometrie
 • Fysiotherapeutisch onderzoek
 • ECG stressmeting

Stap 4: Bedrijfsrapportage

De resultaten uit de individuele PMO’s worden geanonimiseerd verwerkt tot een overzichtelijke rapportage.

Hierin worden de resultaten op de onderzochte gezondheidsaspecten van jouw organisatie weergegeven. Daarnaast ontvang je van ons een overzicht van aanbevelingen ten aanzien van interventies die bijdragen bij het optimaliseren van werkvermogen en het verminderen van gezondheidsrisico’s.

Indien gewenst presenteren wij het managementrapport aan jouw medewerkers, managementteam en/of directie.

Stap 5: Programmavoorstel

Vitalics stelt een programmavoorstel op dat aansluit bij de wensen en doelen van jouw bedrijf. Vitalics gaat hierbij uit van 4 batterijen. Als deze in balans zijn creëren we samen vitale medewerkers. De batterijen komen in het programmavoorstel terug met workshops, trainingen of het inzetten van een professional op locatie.

Stap 6: Kick-off dag

Vitalics start het haar vitaliteitsprogramma’s vaak met een kick-off (mid)dag. Deze dag of middag is bedoeld om medewerkers van jouw bedrijf te informeren, motiveren en inspireren om het persoonlijke leefstijlvraagstukken aan de slag te gaan. Alle onderdelen staan in het teken van vitaliteit van de medewerkers. De kick-off wordt begeleid door professionals van Vitalics.

Uiteraard zijn eigen wensen bespreekbaar. Afhankelijk van de wens van de klant kan deze (mid)dag geheel naar eigen behoefte worden samengesteld.

Stap 7: Start vitaliteitsprogramma

Start van de actieve fase van het programma! Om de fysieke en mentale fitheid van alle werknemers te verhogen, wordt een gevarieerde selectie aan workshops aangeboden. Daarnaast richt Vitalics zich specifiek op het managementteam met interactieve workshops rond energie en balans.

Stap 8: Ambassadeurschap creëren

Voor het creëren van een bedding en het borgen van vitaliteit op de werkvloer is het raadzaam dat een aantal medewerkers hierin het voortouw neemt en de ambassadeurs zijn van het programma.
Om deze rol goed te vervullen biedt Vitalics de ambassadeurs een opleiding aan in energiemanagement, gezonde leefstijl en inspirerend leiderschap. De opleiding duurt 1 tot 3 dagdelen. Dit gebeurt in de vorm van verschillende workshops en trainingen welke op locatie verzorgd worden door een professional van Vitalics. Eigen regie en persoonlijk leiderschap zijn de basis van deze trainingen. De eerder genoemde 4 batterijen worden als leidraad gebruikt in de training.

De ambassadeurs zijn de ogen en oren voor jou en ons op het gebied van (potentiële) klachten (fysiek en mentaal) en zij zijn de inspirators voor de andere medewerkers.

Stap 9: Borging gezonde bedrijfscultuur

Vitalics streeft naar duurzame
verbetering van de vitaliteit
van de medewerkers

Om organisaties ook duurzaam te laten profiteren van vitale medewerkers is het belangrijk om de gezonde bedrijfscultuur te borgen. Als het reguliere programma is afgelopen kan Vitalics ondersteunen om hiervoor een plan op te stellen. Hierbij kun je denken aan het herhalen van trainingen en workshops en het begeleiden van de actieve rol van de ambassadeurs.

Zij kunnen bijvoorbeeld medewerkers motiveren door mee te doen aan evenementen (business runs), aandacht besteden aan gezonde voeding (eventueel met advies van een diëtist van Vitalics) of zelf een bootcamp organiseren. Ook adviseren wij om regelmatig een PMO aan te bieden aan de medewerkers en oog te houden voor trends (klachten) bij medewerkers. Denk hierbij aan ziekteverzuim, klachten over arbeidsomstandigheden etc.

Vitalics is de partner die graag met u meedenkt en flexibel is om programma’s af te stemmen op recente ontwikkelingen.

Stap 10: Evaluatie en aanpassingen programma

Na afloop van het programma blikken wij graag met jou terug. Wij zijn benieuwd hoe je het programma heeft ervaren en of de vooraf gestelde doelen en wensen naar wens behaald zijn. Van de behaalde resultaten ontvang je een rapportage en deze presenteren wij tijdens het evaluatiegesprek. Ook ontvang je een advies over het vervolg en hoe vitaliteit geborgd kan worden binnen jouw organisatie. Als je vragen hebt over de werkwijze of over Vitalics dan horen wij het graag. Wij kijken uit naar een samenwerking!

Wilt je een afspraak maken? Stuur gerust een mail naar:

info@vitalics.nl

of bel Julien Pieterse:

+31 6 81 83 57 96

Vitalics promoten binnen je organisatie

Voor het werven van deelnemers voor de diverse vitaliteitsfases gebruikt Vitalics de aanwezige interne communicatiekanalen binnen de organisatie. De positieve inzet van de managers is hierbij cruciaal.

Optioneel zorgt Vitalics voor extra communicatiemiddelen

Wat levert het mij op?

Wat het vitaliteitsprogramma oplevert? Een gezondere bedrijfscultuur! Wat het gaat kosten, kunnen we helaas zo niet zeggen. Daarvoor zijn de variabelen binnen onze mogelijkheden gewoon te groot. Maar we spreken jouw wensen en ideeën graag met door en aan de hand daarvan krijg je een duidelijke offerte van ons.  Benieuwd naar de resultaten van een middelgrote organisatie en investeren in een intensief vitaliteitsprogramma? Lees het hier. 

Voor meer informatie kun je onderstaand formulier invullen:

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor