Vitaliteitsprogramma’s

MET ELKAAR GEZONDER WORDEN

Doel: duurzame inzetbaarheid

Werknemers die goed in hun vel zitten, hebben meer energie om in hun werk te steken. En dat verhoogt hun duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie.

Opbouw van de vitaliteitsprogramma’s

Elk programma bestaat uit verschillende fases. De vitaliteitsonderdelen per fase zijn flexibel in te vullen, afhankelijk van de wensen van de werkgever.

Vitalics routing circle 1024x853 - Vitaliteitsprogramma’s

Routing

Om een zo duurzaam mogelijk resultaat te bereiken werkt Vitalics volgens een routing in 10 stappen. Onderstaand wordt stap voor stap toegelicht wat u kunt verwachten per onderdeel. Uiteraard is het mogelijk om onderdelen toe te voegen of te verwijderen.

Stap 1: Kennismaking

De samenwerking start altijd met een kennismaking

Dit gesprek kan plaatsvinden bij u op locatie of in het kantoor van Vitalics. Vitalics streeft naar duurzaamheid. Niet alleen voor de inzetbaarheid van de medewerkers van bestaande klanten, maar ook in de relatie met de klant (het bedrijf) zelf.

Het kennismakingsgesprek dient daarom ook als een goed moment om te kijken hoe de klik is tussen beide partijen en hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Stap 2: Bedrijfsinventarisatie

Om samen resultaten te bereiken die aansluiten bij uw vooraf gestelde doelen is het belangrijk dat Vitalics een goed beeld heeft van uw bedrijf. Dit kan tijdens het eerste gesprek worden besproken en soms vindt er een aanvullend gesprek plaats.
Het is voor ons belangrijk om te weten of er al acties worden ondernomen op het gebied van vitaliteit en waar de uitdagingen liggen. Zijn er bepaalde (positieve of negatieve) trends te zien binnen uw bedrijf? Als uw doelen en wensen voor beide partijen helder zijn dan maakt Vitalics een plan van aanpak.
Het succesvol doorlopen van een vitaliteitsprogramma vraagt om een projectmatige aanpak, een heldere rolverdeling en een excellente uitvoering. Een passend projectplan waarin de verschillende onderdelen in acties en tijd worden uitgezet en gepland is daarom erg belangrijk.

Stap 3: Preventief Medisch Onderzoek

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers de mogelijkheid van preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden (Arbowet). PMO is een vitaaltest voor uw organisatie en is de eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het is een complete vitaaltest die gedetailleerd aangeeft hoe de individuele mensen in uw organisatie er fysiek en mentaal voorstaan. Daarmee legt u de basis voor een gezondere bedrijfscultuur.

Onderdelen Preventief Medisch Onderzoek

 • Vragenlijst algemene gezondheid
  (incl. BRAVO vragen)
 • Vragenlijst in relatie tot werk
 • Gewicht
 • BMI
 • Buikomtrek
 • Vetpercentage
 
 • Spiermassa
 • Visceraal vet
 • Botmassa
 • Lichaamsvochtpercentage
 • Metabolische leeftijd
 • Rusthartslag
 • Bloeddruk
 • Cholesterolwaarde HDL/LDL
 • Bloedsuikerspiegel
 • Gehoor
 • Zicht
 • Longfunctie
 • Spirometrie
 • Fysiotherapeutisch onderzoek
 • ECG stressmeting

Stap 4: Bedrijfsrapportage

De resultaten uit de individuele PMO’s worden geanonimiseerd verwerkt tot een overzichtelijke rapportage.

Hierin worden de resultaten op de onderzochte gezondheidsaspecten van uw organisatie weergegeven. Daarnaast ontvangt u van ons een overzicht van aanbevelingen ten aanzien van interventies die bijdragen bij het optimaliseren van werkvermogen en het verminderen van gezondheidsrisico’s.
Indien gewenst presenteren wij het managementrapport aan uw medewerkers, managementteam en/of directie.

Stap 5: Programmavoorstel

Vitalics stelt een programmavoorstel op dat aansluit bij de wensen en doelen van uw bedrijf. Vitalics gaat hierbij uit van 4 batterijen. Als deze in balans zijn creëren we samen vitale medewerkers. De batterijen komen in het programmavoorstel terug met workshops, trainingen of het inzetten van een professional op locatie.

Stap 6: Kick-off dag

Vitalics start het haar vitaliteitsprogramma’s vaak met een kick-off (mid)dag. Deze dag of middag is bedoeld om medewerkers van uw bedrijf te informeren, motiveren en inspireren om het persoonlijke leefstijlvraagstukken aan de slag te gaan. Alle onderdelen staan in het teken van vitaliteit van de medewerkers. De kick-of wordt begeleid door professionals van Vitalics.
Uiteraard zijn eigen wensen bespreekbaar. Afhankelijk van de wens van de klant kan deze (mid)dag geheel naar eigen behoefte worden samengesteld.

Stap 7: Start vitaliteitsprogramma

Start van de actieve fase van het programma! Om de fysieke en mentale fitheid van alle werknemers te verhogen, wordt een gevarieerde selectie aan workshops aangeboden. Daarnaast richt Vitalics zich specifiek op het managementteam met interactieve workshops rond energie en balans.

Stap 8: Ambassadeurschap creëren

Voor het creëren van een bedding en het borgen van vitaliteit op de werkvloer is het raadzaam dat een aantal medewerkers hierin het voortouw neemt en de ambassadeurs zijn van het programma.

Om deze rol goed te vervullen biedt Vitalics de ambassadeurs een opleiding aan in energiemanagement, gezonde leefstijl en inspirerend leiderschap. De opleiding duurt 1 tot 3 dagdelen. Dit gebeurt in de vorm van verschillende workshops en trainingen welke op locatie verzorgd worden door een professional van Vitalics. Eigen regie en persoonlijk leiderschap zijn de basis van deze trainingen. De eerder genoemde 4 batterijen worden als leidraad gebruikt in de training.

De ambassadeurs zijn de ogen en oren voor u en ons op het gebied van (potentiële) klachten (fysiek en mentaal) en zij zijn de inspirators voor de andere medewerkers.

Stap 9: Borging gezonde bedrijfscultuur

Vitalics streeft naar duurzame
verbetering van de vitaliteit
van de medewerkers

Om organisaties ook duurzaam te laten profiteren van vitale medewerkers is het belangrijk om de gezonde bedrijfscultuur te borgen. Als het reguliere programma is afgelopen kan Vitalics ondersteunen om hiervoor een plan op te stellen. Hierbij kunt u denken aan het herhalen van trainingen en workshops en het begeleiden van de actieve rol van de ambassadeurs.Zij kunnen bijvoorbeeld medewerkers motiveren door mee te doen aan evenementen (business runs), aandacht besteden aan gezonde voeding (eventueel met advies van een diëtist van Vitalics) of zelf een bootcamp organiseren. Ook adviseren wij om regelmatig een PMO aan te bieden aan de medewerkers en oog te houden voor trends (klachten) bij medewerkers. Denk hierbij aan ziekteverzuim, klachten over arbeidsomstandigheden etc.
Vitalics is de partner die graag met u meedenkt en flexibel is om programma’s af te stemmen op recente ontwikkelingen.

Stap 10: Evaluatie en aanpassingen programma

Na afloop van het programma blikken wij graag samen met u terug. Wij zijn benieuwd hoe u het programma heeft ervaren en of uw vooraf gestelde doelen en wensen naar wens behaald zijn. Van de behaalde resultaten ontvangt u een rapportage en deze presenteren wij tijdens het evaluatiegesprek met u. Ook ontvangt u een advies over het vervolg en hoe u vitaliteit kunt blijven borgen binnen uw organisatie. Als u vragen heeft over de werkwijze of over Vitalics dan horen wij het graag. Wij kijken uit naar een samenwerking!

Als u vragen heeft over de werkwijze of over Vitalics dan horen wij het graag. Wij kijken uit naar een vitale samenwerking!

Wilt u een afspraak maken? Stuur gerust een mail naar:

info@vitalics.nl

of bel Julien Pieterse:

+31 6 81 83 57 96

Vitalics promoten binnen uw organisatie

Voor het werven van deelnemers voor de diverse vitaliteitsfases gebruikt Vitalics de aanwezige interne communicatiekanalen binnen de organisatie. De positieve inzet van de managers is hierbij cruciaal.
 • Posters op de werkvloer (digitaal aangeleverd)
 • Persoonlijke uitnodiging via werkmail
 • Vast agendapunt bij alle managementsvergaderingen
 • Bericht op intranet (indien beschikbaar)

Optioneel zorgt Vitalics voor extra communicatiemiddelen

 • Facebook community
 • Posters (drukwerk)
 • Flyers (digitale aanlevering en/of drukwerk)
 • Inspiratiemagazine (online en/of drukwerk)

Wat levert het mij op?

Wat het vitaliteitsprogramma u als werkgever oplevert? Een gezondere bedrijfscultuur! Wat het u gaat kosten, kunnen we helaas zo niet zeggen. Daarvoor zijn de variabelen binnen onze mogelijkheden gewoon te groot. Maar we spreken uw wensen en ideeën graag met u door en aan de hand daarvan krijgt u een duidelijke offerte van ons. Neem direct contact met ons op. Benieuwd naar de resultaten van een middelgrote organisatie en investeren in een intensief vitaliteitsprogramma? Lees het hier. 

Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen:

Gratis Quickscan

 • Is jouw organisatie ARBO geschikt?
 • Hoevaak melden collega's zich ziek?
 • Maakt jouw organisatie al gebruik van een PMO?

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor