fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Privacyverklaring

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

PRIVACYVERKLARING

Versie juni 2021

Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam van onze contactpersonen en van alle betrokken deelnemers
 • Adresgegevens van onze klanten en alle betrokken deelnemers
 • E-mailadres van onze contactpersonen en eventueel van de betrokken deelnemers
 • Telefoonnummer van onze contactpersonen en eventueel van de betrokken deelnemers
 • Bankrekeningnummer van klanten
 • Surfgedrag op onze website(s)
 • Medische gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
  • Hieronder vallen alle medische gegevens die nodig zijn om bij de invulling van de vitaliteitsprogramma’s en trainingsprogramma’s rekening te kunnen houden met de fysieke gesteldheid en de doelstellingen van de deelnemers

Doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrond

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Hieronder valt:
  • Contact met u hebben
  • Vitaliteitsdiensten leveren
  • Het bijhouden van de voortgang
  • Test- en meet resultaten verwerken
  • Factureren
  • De vordering uit handen geven (incassobureau en deurwaarderskantoor)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
  • Bewaartermijnen (bijvoorbeeld op grond van belastingwetten)
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (hiervoor wordt apart toestemming gevraagd):
  • De nieuwsbrief sturen
  • U informeren over nieuwe producten en aanbiedingen
  • Analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren

Bewaartermijn

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

Persoonsgegevens doorgeven aan derden

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er expliciete toestemming is voor de verwerking. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

Beheren van documenten:

 • Dropbox
 • RFC IT

E-maildiensten:

 • Thunderbird
 • Mailchimp

Vitaliteitsdiensten

 • Virtuagym
 • FitView Online 4

Andere diensten:

 • De hostingprovider van de website met servers in Nederland
 • Exact
 • Instant magazine
 • Ninja invoices
 • Een incassobureau of deurwaarderskantoor

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

 • Het IP-adres van uw computer
 • Het tijdstip van opvraging
 • Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Social media

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen wijzigen regelmatig. U vindt de privacyverklaringen hier:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De nieuwsbrief wordt opgesteld en verstuurd via Mailchimp.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van Vitalics van toepassing is.

Rechten van de betrokkene

Als u een relatie met ons bedrijf heeft, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Het kan zijn dat we u om legitimatiebewijs vragen als u gebruik wil maken van een van uw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de rechten wil inroepen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Vitalics – Nijenburgerweg 15 – 1812 it Alkmaar – 085 – 130 29 30

Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
 • Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)
 • Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht

Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

Bedrijven gingen u voor
500 +