Duurzame inzetbaarheid Gezondheidszorg

Vitaliteit in de gezondheidszorg

Ziekenhuizen en andere organisaties in de gezondheidszorg staan onder grote druk terwijl ze tegelijkertijd een steeds belangrijkere en relevante positie in onze vergrijzende en behoefte gestuurde samenleving krijgen. 

Deze ontwikkelingen maken enerzijds dat er voor zorgorganisaties grote noodzaak is om medewerkers langdurig productief te houden en aan zich te binden. 

Anderzijds zorgen deze ontwikkelingen dat medewerkers continu moeten omgaan met veranderingen in hun omgeving, terwijl ze hard moeten werken, maar ook kunnen kiezen voor wie ze willen werken.

Gezonheid - Gezondheidszorg

>> Uitdagingen Gezondheidszorg

Van positieve gezondheid naar duurzame inzetbaarheid!

We worden steeds ouder en de omvangrijke babyboomgeneratie gaat en masse met pensioen. Dit heeft een dubbel effect op de zorg. Enerzijds gaat een hele generatie zorgmedewerkers met pensioen en anderzijds zijn er meer ouderen die een zorgbehoefte hebben. De toename van het aantal zorgvragers zorgt voor stijgende kosten. Vanwege deze vergrijzing zullen de zorgkosten ook blijven stijgen. Ons welvaartsniveau blijft stijgen en de medische technologie wordt steeds geavanceerder, waardoor we steeds duurdere zorg gebruiken.

Van zorg naar kwaliteit van leven

We gaan minder uit van gemiddelde tevredenheid en kwaliteit, maar het gaat om maatwerk. De behoefte van de patiënt komt centraler te staan. Persoonsgerichte integrale zorg is de nieuwe weg waarop in samenhang kwaliteit van leven wordt aangeboden. Hierdoor vervagen de traditionele grenzen van de gezondheidszorg naar welzijn en volksgezondheid.

Wisseldiensten

In een ziekenhuis en in zorginstellingen gaat het werk dag en nacht door en draaien werknemers dus nachtdiensten. En behalve het vermoeide gevoel en een verminderde productiviteit blijkt uit meerdere onderzoeken dat nachtdiensten wel eens behoorlijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Zo kan het draaien van nachtdiensten leiden tot overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes maar ook verschillende vormen van kanker. 

Zwaar fysiek en mentaal werk

Medewerkers in de zorg hebben fysiek en mentaal zwaar werk. De werkdruk is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en dat is juist voor deze groep medewerkers met een groot loyaliteitsgevoel erg lastig. Daarnaast stroomt er weinig nieuw, jong personeel de zorg in vanwege het slechte imago van de sector.Werkdruk en weinig uitdaging in de ouderenzorg, agressie in de gehandicaptenzorg worden onder andere genoemd.

Mantelzorg

Maar liefst 1 op de 4 medewerkers in de zorg, heeft mantelzorgtaken. Hierdoor kampen zij ook privé met extra belasting. Vooral oudere zorgmedewerkers geven mantelzorg. Mede door de leeftijd hebben zij een hoger risico op klachten aan het bewegingsapparaat. Zorgmedewerkers die ook mantelzorger zijn hebben vaker last van gezondheidsproblemen.

Stress bij mantelzorgers ontstaat niet door het werk zelf maar door de combinatie werk-mantelzorg. Mantelzorgers en niet-mantelzorgers ervaren namelijk dezelfde emotionele arbeidsdruk en werkdruk.

Wat kan Vitalics voor uw bedrijf betekenen?

Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. En daarbij helpen we u graag.

Vitalics heeft veel ervaring in de sector gezondheidszorg dus we weten waar de knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij helpen grip te krijgen op (arbeids)risico’s in uw organisatie waardoor duurzaam inzetbare medewerkers worden gecreëerd en geborgd. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie. Juist de aanpak van het hele traject zorgt voor integraal gezondheidsmanagement.

Vitalics voor uw bedrijf

Bent u benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.