INFRA SPG

Project Description

Klant
SPG

Doel
Verhogen van de duurzame inzetbaarheid van haar scholieren.

Samenwerking met Vitalics
Een ‘train the trainers’ programma. Het ‘train the trainers’-programma behandelt de belangrijkste facetten binnen duurzame inzetbaarheid, waarin theorie en praktijk gecombineerd wordt behandeld binnen een aantal dagdelen.

Resultaat
Het verkrijgen van 8 interne SPG-NH trainers die ‘gespecialiseerd’ zijn op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Deze SPG-NH collega’s kunnen zowel vanuit de theorie als in de praktijk hun leerlingen motiveren en stimuleren. Door het verhogen van de duurzame inzetbaarheid onder scholieren worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Ervaring
“Ruimte voor een quote”, mevrouw contactpersoon, HR-manager van SPG

Project Details