fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Bouw en infra

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Duurzame inzetbaarheid Bouw en infra

Vitaliteit binnen de Bouw en infra

Langer en gezond doorwerken is een belangrijk thema binnen de bouw en infra sector voor de komende jaren. Er moet sterk worden ingezet op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Naast de algemene uitdagingen, zoals genoemd staat op de branche hoofdpagina, zijn er een aantal specifieke risico’s binnen de bouw en infra sector waar organisaties dagelijks mee te maken hebben. Voor de sector Bouw gaat het dan vooral om het voorkomen en beperken van lichamelijke belasting. Bedrijven die achterblijven met het treffen van de maatregelen die in de sector gemeengoed zijn, zullen nadrukkelijk hierop worden aangesproken. Die bedrijven krijgen te maken met (nog) strengere handhaving.
Gezonheid e1593650943163 - Bouw en infra

>> Uitdagingen Bouw en Infra

Fysiek zwaar werk

Het belangrijkste risico in de bouw als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van werknemers is fysieke belasting. Met name op de bouwplaats wordt er veel fysiek (zwaar) werk verricht en vraagt daarom om een gezond lichaam. Het kan gebeuren dat door fysieke overbelasting of andere oorzaken het lichaam achteruit gaat. Als het lichaam niet meer kan voldoen aan de fysieke eisen die het werk stelt, dan is uitval dichtbij. Ook kantoorwerkzaamheden kunnen hun tol op het lichaam eisen: zo is zittend computerwerk belastend voor de rug en nek/schouders. Opgemerkt moet worden dat (meewerkende) uitvoerders met beide aspecten van fysiek werk te maken kunnen krijgen.

Mentaal steeds zwaarder

Ten opzichte van de lichamelijke klachten zijn er minder mentale klachten, maar deze nemen juist toe de laatste jaren. Nu de economie op volle toeren draait, de opdrachtportefeuilles goed gevuld zijn, en de instroom van jong talent in de bedrijven achter blijft, loopt de werkdruk op en nemen deze mentale klachten toe. Daarmee zijn het klachten die een steeds groter aandeel in het verzuim kunnen hebben.

Arbeidsomstandigheden

Stoffen zoals asbest en kwartsstof leiden tot ernstige gezondheidsklachten en op termijn tot dodelijke slachtoffers. Oplosmiddelen leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Dit geldt ook voor sommige fysische factoren zoals geluid en UV-straling. Tijdig monitoren en signaleren van deze risico’s kan vroegtijdig uittreden voorkomen.

Mannencultuur

Of het lukt of niet; doorwerken tot je 67ste dus. Voor de gemiddelde bouwvakker is dat al een lastige klus gezien de zwaarte van het vak. Maar ben je te dik, en niet fit genoeg, dan is deze uitdaging nog velen malen groter. Dan liggen niet alleen een versleten rug en nek op de loer, maar ook hart- en vaatziekten. Grote vraag is wáárom bouwvakkers meer met overgewicht kampen dan werknemers in andere beroepsgroepen? Dit heeft vooral te maken met de mannencultuur in de sector. “Er is een gevoel van mannen onder elkaar, van stoer doen. Dan kun je bijna niet aankomen zetten met een zakje worteltjes, maar moet je haast wel meedoen met een broodje kroket. Daarnaast hebben bouwvakkers meer energie nodig en werken ze buiten, en dan wordt er ook sneller naar warme snacks gegrepen.”

Ook het gebruik van alcohol en sigaretten in de bouw is hoger dan in andere bedrijfstakken. Veel organisaties ervaren de nodige weerstand bij het invoeren van een gezondheidsbeleid. Toch heeft het al op jonge leeftijd verbeteren van arbeidsomstandigheden en persoonlijke leefstijl heeft een positieve uitwerking op het ziekteverzuim en dus op de inzetbaarheid van werknemers.

Oude werknemers in de bouw zijn zeldzaam

Of het lukt of niet; doorwerken tot je 67ste dus. Voor de gemiddelde bouwvakker is dat al een lastige klus gezien de zwaarte van het vak. Maar ben je te dik, en niet fit genoeg, dan is deze uitdaging nog velen malen groter. Dan liggen niet alleen een versleten rug en nek op de loer, maar ook hart- en vaatziekten. Grote vraag is wáárom bouwvakkers meer met overgewicht kampen dan werknemers in andere beroepsgroepen? Dit heeft vooral te maken met de mannencultuur in de sector. “Er is een gevoel van mannen onder elkaar, van stoer doen. Dan kun je bijna niet aankomen zetten met een zakje worteltjes, maar moet je haast wel meedoen met een broodje kroket. Daarnaast hebben bouwvakkers meer energie nodig en werken ze buiten, en dan wordt er ook sneller naar warme snacks gegrepen.” Ook het gebruik van alcohol en sigaretten in de bouw is hoger dan in andere bedrijfstakken. Veel organisaties ervaren de nodige weerstand bij het invoeren van een gezondheidsbeleid. Toch heeft het al op jonge leeftijd verbeteren van arbeidsomstandigheden en persoonlijke leefstijl heeft een positieve uitwerking op het ziekteverzuim en dus op de inzetbaarheid van werknemers. Ook het gebruik van alcohol en sigaretten in de bouw is hoger dan in andere bedrijfstakken. Veel organisaties ervaren de nodige weerstand bij het invoeren van een gezondheidsbeleid. Toch heeft het al op jonge leeftijd verbeteren van arbeidsomstandigheden en persoonlijke leefstijl heeft een positieve uitwerking op het ziekteverzuim en dus op de inzetbaarheid van werknemers.
Wat kan Vitalics voor uw bedrijf betekenen? Als organisatie kan het lastig zijn om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te borgen en grip te houden op de gezondheidsrisico’s van het personeel. Duurzame inzetbaarheid moet daarvoor een integraal onderdeel worden van het beleid. En daarbij helpen we u graag. Vitalics heeft veel ervaring in de sector bouw en infra dus we weten waar de knelpunten en kansen liggen. Hierdoor kunnen wij helpen grip te krijgen op (arbeids)risico’s in uw organisatie waardoor duurzaam inzetbare medewerkers worden gecreëerd en geborgd. Wij bieden voor iedere organisatie een passend vitaliteitsprogramma op maat waarbij we ons richten op preventie en interventie. Juist de aanpak van het hele traject zorgt voor integraal gezondheidsmanagement.

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

500 +
Bedrijven gingen u voor